TURVALLISUUS KYLISSÄ

Padasjoen Kellosalmi–Seitniemi–Virmaila kylien turvallisuussuunnitelma (2015)

Kylien turvallisuuden vastuuhenkilöksi on valittu kyläyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Mauri Makkonen, puhelin 0400 495825.

Johdanto

Turvallisuussuunnitelma on tehty osana Erehdykset ja unohdukset salliva koti kylissä ja taajamissa hanketta vuoden 2014 aikana, valmistuen 20.2.2015. Turvallisuussuunnitelma tiivistettiin taulukkomuotoon, löytyy tekstin lopusta.

Turvallisuussuunnitelma tehtiin yhdessä kyläläisten kanssa ja siihen kuului luentotilaisuus sekä kyläalueille jaettu turvallisuuskysely, jota palautettiin 15 kpl, osa palauttajista oli vapaa-ajan asukkaita ja osa vakituisia asukkaita.

Kylien asukkaiden turvallisuuden tunne on hyvällä tasolla, samoin asukkaiden omaan toimintaan liittyvät turvallisuustaidot koettiin hyviksi. Kylissä on runsaasti vapaa-ajan asutusta, vakituisia asukkaita on vähän. Toimivia maatiloja on edelleen. Lapsiperheitä on vähän. Kylissä koululaisia on n. 10 oppilasta, aamuisin Niemisen linjojen bussi kulkee klo:8.10, oppilaat palaavat koulusta 12.30, 13.30, 14.30, jolloin kulkuneuvona taksit, joissa kyytiin pääsee ”kutsutaksi”-toiminnalla. Aamuisin kyytiin sopivat myös vapaa-ajan asukkaat tarvittaessa, takaisin paluu tapauskohtaisesti, yhteydenotto alueen koulutakseihin.

Kyselyn tulokset

Kylän valttina ja turvallisuutta tuovana asiana pidetään hyvää ja tuttua kyläyhteisöä, jossa seurataan naapureita ja kiinnitetään huomiota outouhin kulkijoihin.  Oman kodin turvallisuus oli vastaajilla hyvällä tolalla, palovaroittimet, alkusammutusvalmius ja varautuminen (kotivara) oli pääsääntöisesti kunnossa.
Vapaa-ajan asukkaat toivoivat vielä enemmän ympäristön seurantaa. Kesäisin lisääntyvät liikennemäärät aiheuttavat kyselyn mukaan riskejä.
Kyselyssä nousi esiin vapaa-ajan asukkaiden ja vakituisten asukkaiden osin erilaiset näkemykset etenkin tiestön turvallisuudesta ja nopeusrajoitusten sekä liikennemerkkien tarpeellisuudesta.

Turvattomuutta aiheuttavat pitkät etäisyydet, pelastuslaitoksen tai ambulanssin saapuminen hälytyksestä eri kyliin kestää 20–35 min. (varmistettu Kimmo Salonen /Päijät-Hämeen pelastuslaitos). Poliisin osalta ajat  samaa luokkaa.

Isoimpana turvallisuusongelmana koetaan kylillä sähköverkon toimintavarmuus, lankapuhelimien puuttuminen, tieverkon osaksi heikko kunto sekä kapeus ja tienkäyttäjien nopeusrajoituksista piittaamaton ajotapa.

Aika ajoin kylällä liikkuu ulkomaisia autoja ja kaupustelijoita, joiden jäljiltä aiempina vuosina on ollut omaisuusrikoksia. Autiotaloja ei juuri ole, syrjäytymistä yhteiskunnasta ei kylillä koeta ongelmaksi niiden alueella. Ambulanssien päivystysmuutokset ja avun siirtyminen kauemmaksi koettiin turvallisuutta heikentäväksi, samoin poliisien näkymättömyys kylillä, etenkin nopeusvalvontaa toivottiin lisää.

Toimenpide-ehdotukset ja toteuttajat

Kyläyhdistys järjestää edelleen erilaisia tapahtumia tukien kylän hyvän yhteisöllisyyden säilymistä, sekä parantaen vapaa-ajan asukkaiden ja vakituisten asukkaiden tutustumista ja yhteistyötä.

Yhtenä uutena toimintamuotona ja toiminnan tukena voisi olla kylätalkkari-toiminta esimerkiksi Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n Litti-projektin kanssa, mikäli yrityspohjainen toiminta ei kannata.

Pitkille etäisyyksille emme mahda mitään, mutta tiestön kunnon parantamiseksi kannattaa yksityisteiden hoitokuntien raivata etenkin risteysalueet.
Yleisien teiden osalta on syytä olla yhteydessä tien hoitajaan, urakasta vastaa Destia oy.
Mikäli tie on hoitoluokkaansa huonommassa kunnossa, asukkaiden kannattaa ottaa yhteyttä tienkäyttäjän linjaan, puhelinnumero on 0200 2100.

Kesällä 2014 pidetyssä tilaisuudessa muistutettiin yleisestä turvallisuuden parantamisesta johon jokainen asukas voi osaltaan vaikuttaa. Esimerkiksi avun perille saamisen turvaamiseksi yksityisteiden ja kiinteistöjen osoitemerkintöjen ajantasaistamisesta vastaa jokainen kiinteistön omistaja. Omasta varautumisesta, kotivarasta, alkusammutuskalustosta, palovaroittimien kunnossa olosta ja testaamisesta, nuohoojan kutsumisesta sekä osaamisen ylläpitämisestä huolehtii asukas itse, myös jatkossa.

Mikäli kylällä liikkuu vieraita kulkijoita ja kaupustelijoita, heidän tuntomerkkinsä ja ajoneuvojen rekisterinumerot vinkataan ottamaan talteen ja tarvittaessa ilmoittamaan poliisille. tai esimerkiksi kylän facebook-sivuille tiedoksi muille asukkaille.
Sähkökatkoksiin helpotusta on tuonut osaan alueesta maakaapelointi. Sitä toivottaisiin myös puuttuvalle alueelle.
Kännyköiden ja mobiililaajakaistan osalta asukkaiden on oltava aktiivisia palveluiden tuottajien suuntaan ja vaadittava paremmin toimivia yhteyksiä.

Pienin ja edullisin toimenpitein kylän hyviä puolia voidaan vahvistaa edelleen, tukien sitä kautta niin yritysten kuin asukkaidenkin turvallisuutta ja hyvinvointia kylässä.

Kristiina Mattila