PELIKORTTIEN KEHITTÄMINEN

Artenomi Sirkku Manninen suunnitteli Ennin maailmaan liittyvässä lopputyössään muistipelikortit: ”Taide kurkistaa korteista”.

Sirkku Manninen pohtii opinnäytetyöstä tekemässään raportissa työn hyödynnettävyyttä ja jatkokehittelyä:
”Opinnäytetyö antoi esimerkin taiteilijalähtöisen tuotteen suunnittelusta, jota kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi hyödyntää. Ennen kaikkea toivon tutkimukseni antaneen eväitä opinnäytetyöni yhteistyökumppanille, Kellosalmi- Seitniemi-Virmailan kyläyhdistykselle, joka on tehnyt vuosia talkootöitä saadakseen säilytettyä Enni Idin mökin myös seuraavien sukupolvien ihmeteltäväksi ja ihailtavaksi. Toivon, että myös kuntatasolla päättäjät huomaisivat maaseudun kulttuuripalvelujen vahvistamisen tärkeyden ja maaseudun kulttuuriosaamisen hyödyntämisen. Enni Idin mökin kaltaisten kulttuuriympäristöjen säilyttäminen, kehittäminen ja hyödyntäminen mm. matkailussa tuo mukanaan tunnettavuutta ja elinvoimaisuuden vahvistumista koko alueelle.
Opinnäytetyötä voi myös hyödyntää peleihin ja pelaamiseen liittyvien aiheiden työstämisessä. Taide- ja taiteilijalähtöisille korttipeleille on varmasti kysyntää ajatellen esimerkiksi kasvatus- ja opetussektoria. Kyseisten korttipelien pelaaminen mm. koulun kuvaamataidon tunnilla auttaisi tiedon yhdistämisessä ja sen mieleen painamisessa.Itse pelaaminen olisi myös vuorovaikutuksellinen ja yhteisöllisyyttä luova tilanne.

.

Opinnäytetyön jatkokehitysehdotukset

Tärkeitä ja mielenkiintoisia aiheita Enni Idin osalta ovat esimerkiksi häneen liittyvän henkilökuvauksen tekeminen, muistojen ja tarinoiden taltioiminen sekä tauluihin liittyvien tarinoiden kerääminen ja dokumentointi. Vielä on henkilöitä, jotka muistavat kyseisen taiteilijan ja joilla on kerrottavana häneen liittyviä muistoja ja tarinoita. Enni Idiin liittyvät tarinat voisivat olla keino luoda entistä kokonaisvaltaisempi matkailuelämys. Tarinat auttaisivat matkailijaa hahmottamaan sekä Enni Idin että hänen mökkinsä elämää. Antoisaa olisi tuoda esiin Idistä tehdyt tv- ja radiotaltioinnit. Kyseisten ohjelmien muokkaaminen katsottavaan ja kuunneltavaan muotoon voisi tuottaa uudenlaista näkökulmaa kyseiseen taiteilijaan ja sitä kautta synnyttää myös uusia oivalluksia Enni Id -kokonaisuuden kehittämisessä.”

.SIRKKU MANNINEN OPINNÄYTETYÖ KUVINA